erb
Duchovná a finančná správa za rok 2016
kostol
citat_background
Nech je požehnaný ten, kto ochránil detské srdce pred zúfalstvom. /George Bernanos/